EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Alımı İşi Tüm İhaleler

EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Alımı İşi

“ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIK DEPOLAMA ALANI KAPATMA PROJESİ DENGELEME VE SIZDIRMAZLIK TABAKASI MALZEME ALIMI İŞİaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

İsmail Kanatlı Bulvarı (2.cadde) No:15  26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 22.298.06 m2’lik İmişehir arıtma çamuru depolama sahasının kapatma projesine uygun olarak atık dengeleme tabakası için sıkıştırılmış hacmi 23.000 m³ sepiyolit pasası temini ve mineral sızdırmazlık tabakası olarak özellikleri kapatma projesinde ve bu şartnamede belirtilen sıkıştırılmış hacmi 11.500 m³ sepiyolit malzemenin sahaya temini işi. Malzemeye ait, idare veya Bakanlığın isteyeceği tüm test ve kontroller dahil.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 60 gündür.   

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 10/09/2018 günü saat   14.00’e kadar

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir veya isteklilere e-posta ile gönderilebilir.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Temin edilecek sepiyolit malzemeye ait geçirimsizlik ve diğer teknik özelliklerine ilişkin analiz raporu idareye sunulacaktır

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı