EOSB Atıksu Arıtma Tesisi İlave Ünitelerin Elektrik ve Otomasyon Sistemine Entegre Edilmesi İşleri Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tesisi İlave Ünitelerin Elektrik ve Otomasyon Sistemine Entegre Edilmesi İşleri

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ilave ön çökeltim, dengeleme, son çökeltim ve kaba ızgara ünitelerinin alçak gerilim elektrik panoları, güç ve sinyal kabloları temini ve montajı,  otomasyonu,  yeni ünitelerin çalışan mevcut elektrik ve otomasyon sistemine entegre edilmesi işleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Bahsi geçen işler; Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ilave ön çökeltim, dengeleme, son çökeltim ve kaba ızgara ünitelerinin alçak gerilim elektrik panoları, güç ve sinyal kabloları temini ve montajı,  otomasyonu,  yeni ünitelerin çalışan mevcut elektrik ve otomasyon sistemine entegre edilmesi işleri işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

:İşyeri teslim tarihinden itibaren en çok 60(altmış) gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilecektir.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

04/05/2015 günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 200,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı