EOSB Atıksu Arıtma Tevsii İşi Borularının Alımı Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tevsii İşi Borularının Alımı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi EOSB Atıksu Arıtma Tevsii İşi Borularının Alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: PE 100 İçme suyu, SN 8 Tripleks boruları. Boru ve elemanlarının cins ve miktarı ek listede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 20 (yirmi) gün içinde teslim edilecektir.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 29.09.2014 günü saat 12.00’ye kadar

: yok

 

4.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

5.    İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

6.    İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8.    Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9.    İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

 

 

 

Ek : Teklif Cetveli

 

EOSB ATIKSU ARITMA TEVSİİ İŞİ BORULARI TEKLİF CETVELİ

SIRA
NO

MALZEME CİNSİ  BORULAR

BİRİM

MİKTAR

FİYAT

TUTAR

1

110 MM SDR 26 PN 6 PE 100 BORU SİYAH

METRE

120

 

 

2

630 MM SDR 26 PN 6 PE 100 BORU SİYAH

METRE

84

 

 

3

800 MM SDR 26 PN 6 PE 100 BORU SİYAH

METRE

108

 

 

4

500MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU

METRE

266

 

 

5

500MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU manşon ve contası

ADET

45

 

 

6

350MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU

METRE

560

 

 

7

350MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU manşon ve contası

ADET

80

 

 

8

300MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU

METRE

250

 

 

9

300MM  SN8 KORİGE TRİPLEKS BORU manşon ve contası

ADET

50

 

 

           

SIRA
NO

MALZEME CİNSİ  BORU PARÇALARI

BİRİM

MİKTAR

FİYAT

TUTAR

1

800 PN 6 FLANŞ ADAPTÖRÜ KISA TİP

ADET

3

 

 

2

800 PN 6 ÇELİK FLANŞ

ADET

3

 

 

3

800-90 PN 6 DİRSEK (KONF)

ADET

2

 

 

4

800/630 PN6  TE 45 (KONF)

ADET

1

 

 

5

800 PN 6 EŞİT TE

ADET

2

 

 

6

800 PN 6 ELEKTRO FİZYON MANŞON

ADET

6

 

 

7

630 PN 6 FLANŞ ADAPTÖRÜ

ADET

2

 

 

8

630 PN 6 ÇELİK FLANŞ

ADET

2

 

 

9

630-45 PN 6 DİRSEK (KONF)

ADET

2

 

 

10

630 PN 6 ELEKTRO FİZYON MANŞON

ADET

2

 

 

11

560-45 PN 6 DİRSEK (KONF)

ADET

2

 

 

12

315 PN 6 FLANŞ ADAPTÖRÜ

ADET

2

 

 

13

315 PN 6 ÇELİK FLANŞ

ADET

2

 

 

14

315-90 PN 6 DİRSEK

ADET

2

 

 

15

110 PN 8 FLANŞ ADAPTÖRÜ

ADET

10

 

 

16

110 PN 8 ÇELİK FLANŞ

ADET

10

 

 

17

110-45 PN 6 DİRSEK

ADET

10

 

 

18

110 PN 6 EŞİT TE

ADET

10

 

 

19

110 PN 8 ELEKTRO FİZYON MANŞON

ADET

12

 

 

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı