EOSB DM59, DK60A, KOBITR1 ve DM64 nolu Elektrik Dağıtım Merkezleri Çeşitli Tesisat Yapımı İşleri Tüm İhaleler

EOSB DM59, DK60A, KOBITR1 ve DM64 nolu Elektrik Dağıtım Merkezleri Çeşitli  Tesisat Yapımı İşleri

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi DM59, DK60A, KOBITR1 ve DM64 nolu elektrik dağıtım merkezlerine kablo taşıma sistemi, aydınlatma-priz tesisatı, topraklama tesisatı yapımı işleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Bahsi geçen işler, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi DM59, DK60A, KOBITR1 ve DM64 nolu elektrik dağıtım merkezlerine kablo taşıma sistemi, aydınlatma-priz tesisatı, topraklama tesisatı yapımı işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

b) Yapılacağı yer

:Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi DM59, DK60A, KOBITR1 ve DM64 nolu elektrik dağıtım merkezleri.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

:İşyeri teslim tarihinden itibaren en çok 60(altmış) gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilecektir.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

28/12/2015 günü saat   12.00’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale  dokümanı 200,-TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı