EOSB Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu ve Ekipmanlarının Satışı Tüm İhaleler

EOSB Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu ve Ekipmanlarının Satışı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu ve Ekipmanlarının Satışı kapalı zarf teklif ve açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 /  0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu satışın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Bahsi geçen satış, EK1 de yer alan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz basınç düşürme istasyonu ve ekipmanlarını kapsamaktadır.

b) Bulunduğu yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ambar sahası

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2(iki) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ’e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 5 takvim günü kadar.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

17.12.2018 PAZARTESİ günü saat 13.30’a kadar.

 

 

 

 

3- En yüksek teklifi veren 2 (iki) firma arasında, yeri ve tarihi daha sonra bildirilmek üzere açık arttırma usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirilecektir.

 

4-Satışa konu istasyon ve ekipmanlar, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ambar sahasında görülebilir. 

 

5 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

6- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

7-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

EK1 :DOĞALGAZ İSTASYONU VE EKİPMANLARI MALZEME LİSTESİ


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı