EOSB Gelişim Bölgesi DM59, DM64 Trafo Binaları ve İkmal İşleri Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Gelişim Bölgesi  DM59,  DM64 Trafo Binaları ve İkmal İşleri Yapım İşi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İHALE İLANI

 

ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞİM BÖLGESİ  DM59,  DM64 TRAFO BİNALARI VE İKMAL İŞLERİ YAPIM İŞİ açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 Gelişim Bölgesi  Dm59 Tip-2,  Dm64 Tip-2                                             (2ad 15,50m/5,00m iki katlı betonarme) Trafo Binası Yapımı,   15ad.  mevcut ihtiyacı olan trafoların tamirat işlerini kapsar. 

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 90 (doksan) iş günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 25.08.2015 günü saat   12.00’ye kadar

: 300 TL.

 

  4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

 6- Teklif bedelinin %50 oranında betonarme bina yapmış olduğu resmi iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

 7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

 9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı