EOSB I. Gelişim Bölgesi İmişehir Mevkiine Genel Görüş Kamerası Kurulum ve Mevcut Sisteme Entegrasyon Tüm İhaleler

EOSB I. Gelişim Bölgesi İmişehir Mevkiine Genel Görüş Kamerası Kurulum ve Mevcut Sisteme Entegrasyon

EOSB I. Gelişim Bölgesi İmişehir Mevkiine Genel Görüş Kamerası Kurulum ve Mevcut Sisteme Entegrasyon İşleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi I. Gelişim Bölgesi İmişehir Mevkiine Genel Görüş Kamerası Kurulum Ve Mevcut PELCO CMG Server Sisteme Entegrasyon İşleri İDARE adına YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen işlerdir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi 20/12/2019 tarihine kadardır.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 26/Kasım/2019 Salı günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3-İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4-İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı