EOSB İçinde Belirli Kısımlarda OG Kablo Montajı, Müştemilatı Yapımı ve Devreye Alma İşleri Tüm İhaleler

EOSB İçinde Belirli Kısımlarda OG Kablo Montajı, Müştemilatı Yapımı ve Devreye Alma İşleri

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ana Şalt Merkezi (15.Cadde No:1) ile Teiaş 154kV Eskişehir OSB TM Trafo-B şalt merkezi arasında ve Bölge içinde 10-11-12 nolu yeni elektrik hatları tesisi kapsamında OG kablo montajı ve müştemilatı yapımı ve devreye alma işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 /  0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ana Şalt Merkezi (15.Cadde No:1) ile Teiaş 154kV Eskişehir OSB TM Trafo-B şalt merkezi arasında ve Bölge içinde 10-11-12 nolu yeni elektrik hatları tesisi kapsamında OG kablo montajı ve  müştemilatı yapımı ve devreye alma işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi 29.02.2020’a kadar.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 14/01/2020 Salı günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı