EOSB İdari Bina Ana Giriş Holü Merdiveni Yapılması İşi Tüm İhaleler

EOSB İdari Bina Ana Giriş Holü Merdiveni Yapılması İşi

EOSB İdari Bina Ana Giriş Holü Merdiveni Yapılması İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 22 basamak, genişliği 180cm, rıht 17cm, basamak genişliği 28cm + 6cm (grift, prj. Bak), Yüksekliği 100cm, trabzan ahşap, yanları cam (1cm temperli cam)  olan Merdiven korkuluğu 13mtül, aynı özellikte hol merdiven boşluğu kenar korkulukları 14mtül, basamakları ve sahanlığı 3 kat  1cm x 3ad temperli ve buzlu cam olan, merdivenin tüm taşıyıcı sistemleri paslanmaz cins profilleri (180U, 60/50cm kompozit kaplama - korkuluk rengi), sahanlık kenarı duvara  180/20/25cm profil hatıl yapılarak ankraj yapılması, tüm vakum tutucuları, statiği bu esaslarda yüklenici tarafından da projelendirilerek taşıyıcılığı sağlanmış ve idareye sunulmuş, her türlü malzeme, montaj, yatay düşey taşıma, iskele dahil, görsel ve projesine uygun olacak şekilde anahtar teslim fiyatıdır.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren (30) gündür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

:  23.01.2017 günü saat   12.00’e kadar

:  50,00TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50si oranında benzer iş dekoratif merdiven yapmış olup referansı  ile sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı