EOSB İdari Bina Çevre Düzeni İçin Tüm İhaleler

EOSB İdari Bina Çevre Düzeni İçin

EOSB İdari Bina Çevre Düzeni İçin  Yol Altyapı - Kaldırım  İşleri - Beton  Platform  - Yağmursuyu Hattı Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: EOSB Yeni İdari Binanın çevre düzenlemesi kapsamında 1500mt bordür döşenmesi, 2800 m² kaldırım, 500m² çimtaşı döşenmesi, 500mt yağmur suyu hattı yapılması, yol alt yapılarının alttemel seviyesinde oluşturulması,  tüm zeminlerin sıkıştırılması ve beton platform tefrişatlarının yapılmasını kapsar. Yüklenici tarafından da uygulama projelendirmesi yapılarak idareye sunulacaktır. İş her türlü malzeme, montaj, yatay düşey taşıma dahil, görsel ve projesine uygun olacak şekilde imal edilecektir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren (35) gündür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

:  17.04.2017 günü saat   12.00’e kadar

:  150,00TL.

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50si oranında “Kaldırım, parke taş kaplama, yol alt yapı, ve yağmur suyu altyapı hattı” yapmış olduğunu resmi benzer iş deneyim belgesi ile sunacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı