EOSB İdari Bina İnce İnşaatı Yapım İşi İhalesi Tüm İhaleler

EOSB İdari Bina İnce İnşaatı Yapım İşi İhalesi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İHALE İLANI

 

“ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İDARİ BİNA İNCE İNŞAATI YAPIM İŞİ ” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Miktarı (fiziki) ve türü: Bodrum+ zemin + 1. Katlı (6.000,00m²)  yapının, su ısı izolasyonları, ince işler, iç mimarisi, tesisat, cephe işlerini kapsayan  tüm  işlerin teknik ve sanat kurallarına uygun yapımı , tam, kusursuz ve işler durumda İdareye teslimi.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) iş  günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 27/06/2016 günü saat   14.00’e kadar

: 300,00 TL.

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 6- Teklif bedelinin %50 si oranında bina ince inşaatı  yapım  işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi  sunulacaktır.

 7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı