EOSB İş ve Ticaret Merkezi Kaldırım Tamiratı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB İş ve Ticaret Merkezi Kaldırım Tamiratı Yapım İşi

“EOSB İş ve Ticaret Merkezi Kaldırım Tamiratı Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1.      İdarenin

a.  Adresi                                                      : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi        Bölgesi 2.cd. No: 1 26110 Eskişehir

b.  Telefon ve faks numarası                        : 0 (222) 236 03 60 / 0 (222)236 01 29

c.  Elektronik posta adresi                            : info@eosb.org.tr

d.  İnternet adresi                                          : www.eosb.org.tr

 

2.      İhale konusu hizmetin:

a.  Niteliği, türü ve miktarı                            : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi

  Bölgesinde bozulmuş olan bordür ve kaldırımların yenilenmesi ve yeni bordür ve tretuvarların yapılması

b.  Yapılacağı yer                                         : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c.  İşin süresi                                                : İş yeri tesliminden itibaren 60 (Altmış) gündür.

 

 

3.      İhalenin

a.  Yapılacağı yer                                         : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b.  Son başvuru tarihi ve saati                       : 20.03.2017 günü saat 12.00 - TL

 

c.  İhale dosyası bedeli                                 : - TL

 

 

4.      İstekliler   tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.      Benzer işi yapmış olduğu, resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

6.      İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.      Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8.      Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9.      İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı