EOSB İtfaiye Birimi İçin Malzeme Alımı Tüm İhaleler

EOSB İtfaiye Birimi İçin Malzeme Alımı

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi sahip olduğu İtfaiye Birimi için Malzeme Alımı yapılacaktır. Malzeme alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin:

a) Adresi                                : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

 2.cd. No:1  26110   ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numaras        : 222 2360360 – 222 2360129

c) Elektronik Posta Adresi         : info@eosb.org.tr

d) İnternet adresi                     : www.eosb.org.tr

 

2- İtfaiye Malzemeleri alım işinin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 15 Kalem İtfaiye Malzemesi Alım İşi

b) Yapılacağı yer                      :  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) Son başvuru tarihi ve saati     :  29.05.2017 günü saat  12.00’e kadar

 

3-İdare Teklif alınan malzemeleri alıp almamakta serbest olup, miktarlarda eksiltme yapabilir.

4-İstekliler tekliflerini ekte paylaştığımız bilgiler doğrultusunda son başvuru tarihi ve saatine kadar kapalı zarf usulü ile Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya malzeme alım işinin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

7-Malzeme alım işinin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

İtfaiye Malzeme Teknik Şartnamesi

 

İtfaiye Malzemeleri Alım İşi Teklif Formu


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı