EOSB KOBİTR1C1 Nolu Monoblok Beton Köşk Binası İçindeki Mevcut Trafonun Sökülmesi Tüm İhaleler

EOSB KOBİTR1C1 Nolu Monoblok Beton Köşk Binası İçindeki Mevcut Trafonun Sökülmesi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi KOBİTR1C1 Nolu Monoblok Beton Köşk Binası İçindeki Mevcut 34,5/0,4kv 400kva Gücündeki Trafonun Sökülmesi Ve Yerine 630kva Trafo Tesisi Ve ADP Tadilatı İle Kablo Çekimi İşleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi KOBİTR1C1 nolu monoblok beton köşk binası içindeki mevcut 34,5/0,4kV 400kVA gücündeki trafonun sökülmesi ve yerine 630kVA trafo tesisi ve ADP tadilatı ile kablo çekimi işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi 31/Aralık/2018’e kadar.

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 03/Aralık/2018 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3- İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 100 TL. karşılığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4- İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı