EOSB Mevcut Asfalt Yolların Yama Tamirat İşleri ve Asfalt Dökülmesi Tüm İhaleler

EOSB Mevcut Asfalt Yolların Yama Tamirat İşleri ve Asfalt Dökülmesi

“EOSB Mevcut Asfalt Yolların Yama Tamirat İşleri ve Asfalt Dökülmesi – Gelişim Bölgesinde Kalan Yolların Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                                                                       

a) Adresi                                      :      Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

                                                    OSB İ. Kanatlı Bulv. No:15  26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası       :      0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi           :      info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi                        :      www.eosb.org.tr

                                                                                                         

2 – İhale konusu hizmetin:                                                                           

a) Niteliği, türü ve miktarı            :      Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Asfalt Yollara ait yama ve asfalt dökülmesi işi

b) Yapılacağı yer                        :      Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi                                :      İş yeri tesliminden itibaren 30.09.2018’dir.

                                                                                                         

3 - İhalenin                                                                                       

a) Yapılacağı yer                        :      Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati     :      14.05.2018 günü saat 12:00

c) İhale dosyası bedeli                :      150 TL

                                                                                                         

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %50 'si oranında Asfalt Yama / Asfalt Yol ve Yol Yapımına ait resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı