EOSB Mevcut Dağıtım Merkezlerinde Kullanılmak Üzere 36kV Metal Enclosed Orta Gerilim Hücre Teminİ Tüm İhaleler

EOSB Mevcut Dağıtım Merkezlerinde Kullanılmak Üzere 36kV Metal Enclosed Orta Gerilim Hücre Teminİ
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Dağıtım Merkezlerinde Kullanılmak Üzere 36kV Metal Enclosed Orta Gerilim Hücre Temini, Montajı ve Devreye Alma işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1 - İdarenin
a) Adresi :İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0222 2361080 /  0222 2360129
c) Elektronik posta adresi : info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi                : www.eosb.org.tr
 
2 – İhale konusu  işin
a) Niteliği, türü ve miktarı Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevcut elektrik dağıtım merkezlerinde kullanılmak üzere 36kV Metal Enclosed Orta Gerilim Hücre Temini, Montajı ve Devreye Alma işleridir.
b) Yapılacağı yer : Eskişehir OSB. 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır. 
ç) İşin süresi : İşin süresi 26.07.2019’a kadar.
 
d) Son başvuru tarihi ve saati : 21.05.2019 Salı günü saat   12.30’a kadar.
 
3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 250TL karşılığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.
 
6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
 

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı