EOSB ÖN YETERLİK İLANI
Tüm İhaleler

EOSB ÖN YETERLİK İLANI<br />

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi – Hasanbey Lojistik Köyü İltisak Hattı Altyapı Yapım İşi Yeterlilik İhalesi belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 7600 mt demiryolu iltisak hattına ait alt yapı (sıyırma kazısı, kazı. ,dolgu, hazırlanmış alt temel dolgusu)  rampa, menfez, beton hortuvar gibi sanat yapılarının projesine göre yapılması işidir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden sonra TCDD ve EOSB tarafından yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür

3 - Ön yeterlik başvurusunun

 

a) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

: 02/06/2014 günü saat   14.00 e kadar

 

 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler Ön Yeterlik Şartnamesinde belirtilmiştir.

5 - Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur.

6- Ön yeterlik dokümanı satış bedeli: 500,- TL

7 - Ön yeterlik başvurusu,  ön yeterlik başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ön yeterlik değerlendirmesinin/ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9-Ön yeterlik değerlendirmesinin/ihalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı