EOSB Refüj Alanları Çalı, Ağaç Dikim ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Refüj Alanları Çalı, Ağaç Dikim ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşi

EOSB Refüj Alanları Çalı, Ağaç Dikim ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

2.Cd. No:15 26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün belirlediği refüj alanlarında çalı, ağaç dikimi ve otomatik sulama tesisatı yapım işidir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 

c) İşin süresi

: İş yeri teslim tarihinden itibaren 25.12.2021 tarihine kadardır.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 08.11.2021 günü saat 12.00’ye kadar

: 0 TL.

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar, ihale dokümanlarını Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresinden satın almak zorundadır.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

7- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı