EOSB TRETUVAR YAPIMI VE MUHTELİF ALT YAPI İŞLERİ İHALESİ Tüm İhaleler

EOSB TRETUVAR YAPIMI VE MUHTELİF  ALT YAPI İŞLERİ İHALESİ

İHALE  İLANI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi TRETUVAR YAPIMI VE MUHTELİF ALT YAPI İŞLERİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır :

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

 Kilit parke ile Tretuvar yapımı, bordür döşenmesi

Bölge dahilindeki bazı alt yapıların tevsii, bakım onarım işleri

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren  7  gün     . içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 6 ay dır.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:  12 / 05 / 2014 günü saat   15.00 e kadar

 

 

3 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

4- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

5-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

EKLER

İdari Şartname

Teklif Mektubu

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Gelişim Bölge Çeşitli İhale 

Depo Sahası Sedde Yapım Teklif Cetveli

Açıklamalar


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı