EOSB ve Anadolu Meslek Lisesi İlave Genel Görüş Kamerası Kurulum ve İlave Elektrik İşleri Tüm İhaleler

EOSB ve Anadolu Meslek Lisesi İlave Genel Görüş Kamerası Kurulum ve İlave Elektrik İşleri

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi İlave Genel Görüş Kamerası Kurulum ve İlave Elektrik İşleri” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Anadolu Meslek Lisesine İlave Genel Görüş Kamerası Kurulum ve İlave Elektrik İşlerinin yapılması İDARE adına YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen işlerdir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ’e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 30 takvim günü kadardır.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 14/Eylül/2021 Pazartesi günü saat 12.30’a kadar.

     

 

3– İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sekreteryasından bedelsiz temin edebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını alırken sekreteryaya kayıtlarının yaptırılması zorunludur.

 

4– İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5– Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6– İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı