EOSB ve KOBİ OSB Yeşil Alanların Bakımı, Çevre Temizlik ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi Tüm İhaleler

EOSB ve KOBİ OSB Yeşil Alanların Bakımı, Çevre Temizlik ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi

EOSB ve KOBİ OSB Yeşil Alanların Bakımı, Çevre Temizlik ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi için ihaleye çıkılacaktır. İhale ile ilgili bilgiler aşağıda yazıldığı gibidir.

İŞİN ADI: EOSB ve KOBİ OSB Yeşil Alanların Bakımı, Çevre Temizlik ve Yardımcı Hizmetler Alım İşi

1.  İdarenin

a. Adresi                                             :Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                                               OSB İsmail Kanatlı Bulvarı (2. Cadde) No:15 26110 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks no                      : 0 222 2361080 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi             : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                            : www.eosb.org.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği, türü ve miktarı             : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Yeşil alanlar, Park, Bahçe bakım işleri ve orta refüjler, kaldırım üstleri, yol kenarları yabani ot ile mücadele, ilaçlama, budama,  mevcut serada çiçek ve diğer bitkiler yetiştirmek, mevsime göre çiçek ekimleri, idare tarafından alınan her türlü bitki ve ağacın idarenin göstereceği yere makineli veya makinesiz ücretsiz olarak dikimi, çim alanların yıllık en az 2 defa gübreleme yapım işleri. 

                                                               Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve KOBİ OSB sınırları içerisinde çevre temizliği ve teknik şartnamede belirtilen işlerin yapılmasıdır. Ayrıca İdare tarafından talep edilen OSB sınırları dışında teknik şartnamede belirtilen işler kapsamında yardımcı hizmetler sunulması işidir.

b. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve KOBİ Organize Sanayi Bölgesi.

c.İşin süresi                                        : 12 ay ( 2019 yılı tümü )

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati      : 17.12.2018 günü saat 12:00’ kadar

c. İhale Dokümanları bedeli        : 0 TL 

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanını imza karşılığında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden almak zorundadırlar. Tek bir iş için teklif verilemez, tüm işler için verilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Teklifler tek bir kapalı zarf ile teslim edilecektir.

5.İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı