EOSB Zeytinoğlu Bulvarı – 21.Cd Arası (Paşabahçe Yanı) Bağ. Yolu ve Sanat Yapıları 2.Etap Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Zeytinoğlu Bulvarı – 21.Cd Arası (Paşabahçe Yanı) Bağ. Yolu ve Sanat Yapıları 2.Etap Yapım İşi

ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  ZEYTİNOĞLU BULVARI – 21.CD ARASI (PAŞABAHÇE YANI)  BAĞLANTI  YOLU  ve SANAT YAPILARI 2.ETAP YAPIM İŞİaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: “Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi  Zeytinoğlu Bulvarı – 21.Cd Arası (Paşabahçe Yanı)  Bağlantı  Yolu 2.Etap Yapım İşi 1770m. 30m genişliğinde, ort 4,00m yüksekliğinde istinat duvarı, su alma ağzı, riprap kaplama, su geçiş ve çıkış sanat yapılarını kapsayan  yapım işi”

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren (140) iş günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

06.08.2018 günü saat   12.00’ye kadar

:  250 TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50si oranında yol ve sanat yapıları yapım işlerini yapmış olduğunu gösterir resmi   benzer iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı