EOSB'ne Elektrik Malzemesi Alımı Tüm İhaleler

EOSB'ne Elektrik Malzemesi Alımı

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi KOBİ TR1 Nolu Elektrik Dağıtım Merkezinin Deplasesi İşinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi KOBİ TR1 Nolu Elektrik Dağıtım Merkezinin Deplasesi İşinde Kullanılmak üzere Elektrik Malzemesi alımı işidir.

 

b) Teslim yeri

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ambarı 14.Cadde No:1

c) Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzasından itibaren 90 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

15/02/2016 günü saat   12.00’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale  dokümanı 200,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı