Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi Tüm İhaleler

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Akaryakıt İstasyonu Yapım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde akaryakıt istasyonu yapım işidir Kapsamı; Pompa ünitesi, carwash ünitesi, kanopi, oto yıkama, satış binası, kafeterya inşaatı ve saha tanzim işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: 31.12.2014

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 13.10.2014 günü saat 15.00 e kadar

:1.000 TL

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

6-  İhaleye katılacak İsteklilerin  akaryakıt istasyonu yapımına ilişkin  iş deneyim belgeleri bulunması zorunludur.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı