Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Personel Taşıma İhalesi Tüm İhaleler

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Personel Taşıma İhalesi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Personel Taşıma İhalesi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile iştiraklerinde çalışan personelin ekte belirtilen 5 güzergâh üzerinden Organize Sanayi Bölgesine taşınması hizmetinin İŞVEREN’in talimatları doğrultusunda TAŞIYICI tarafından yerine getirilmesi.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi - Eskişehir

 

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 16.03.2015 günü saat  13.30’a kadar

 

  4- İhale şartnamesi, idarenin adresinde de görülebilir.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

6- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

7- İhaleye teklif verecek olan firmalar teklif mektubunu vermeden önce EOSB Muhasebeye 100 TL. teklif bedeli yatırmak zorundadır.

8- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

İ H A L E    Ş A R T N A M E S İ   İÇİN TIKLAYINIZ


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı