ESO OSB Tretuvar Yapımı, Tamiratı, Yağmur Suyu İşleri Tüm İhaleler

ESO OSB Tretuvar Yapımı, Tamiratı, Yağmur Suyu İşleri

İHALE  İLANI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Tretuvar yapımı, tamiratı ve 10-11 caddeler arası -İş Merkezi yağmur suyu yapım işleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır :

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Tretuvar yapımı, tamiratı ve 10-11 caddeler arası -İş Merkezi yağmur suyu yapım işleri 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren  7  gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: 31.12.2014 tarihine kadardır.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 20.10.2014 günü saat 12.00'e kadar

 

3- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır. İhale dosya bedeli 100 TL'dir

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

6- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

7-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı