Özel EOSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu İnce İşler İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

Özel EOSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu İnce İşler İnşaatı Yapım İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Özel EOSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu İnce İşler İnşaati Yapim İşi”

açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulvarı No: 15 26250 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 / 0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi

: www.eosb.org.tr

2 – İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı

:İşin niteliği, Mevcut EOSB içinde yer alan yapımı tamamlanmakta olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu içi; ahşap saha kaplama, çelik karkas seyirci tribünü, tavana asılı katlanır basket potaları, voleybol direkleri ve hakem koltuğu, skorbord, ses ve aydınlatma işlerini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin bitiş tarihi

: 15.05.2021

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

 1. Son başvuru tarihi ve saati
 2. İhale dosyası bedeli

: 09.03.2021 günü saat 12.00’ye kadar

: 500,00 TL.

 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.
 2. İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.     Postada      meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Teklif bedelinin %30’si oranında belirtilen işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
 6. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.
 7. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı