Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yerinde Üretim Yemek Servis Hizmeti Alımı Tüm İhaleler

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yerinde Üretim Yemek Servis Hizmeti Alımı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ÖZEL EOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ içerisinde ‘yerinde üretim yemek servis hizmeti alım’ işi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: ÖZEL EOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ içerisinde yerinde üretim yemek servisi işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB - ÖZEL EOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yer teslimi yapılacak olup, 21.09.2020 tarihinde İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: Sözleşmede belirlenen süre geçerlidir.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 07/EYLÜL/2020 PAZARTESİ günü saat 12.30’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

 

4–İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5–Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6–İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı