Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Servis İhalesi Tüm İhaleler

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Servis İhalesi

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci servisi ihaleye çıkılmış olup, firmanızca ilgilenildiği takdirde, tekliflerin 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Bölgemiz SEKRETERYA bölümüne kapalı zarf ile teslim edilmesini rica ederiz.

 

1-İdare:

a) Ünvanı      : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

b) Adresi       : 75 Yıl Osb Mah. İsmail Kanatlı Blv.

                        No: 15 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası: 222 2361080 – 222 2360249

ç) Elektronik Posta Adresi : info@eosb.org.tr

 

2-İhale konusu hizmet:

a) Özel Eskişehir Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci Servisi Taşımacılığı

b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

 

3 - İhalenin                                                                                      

a) Yapılacağı yer                    :      Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati :      19.10.2020 günü saat 12:00

c) İhale dosyası bedeli            :      0 TL.

 

4-İhale dokümanı, idarenin Bölge Sekreteryasından alınabilir.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

7-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı