Sunulan Hizmetler

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yönünden bir sorun bulunmamakta, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlanmaktadır. Düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, buhar, pis su hattı ve telefon ile destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır.

Alt Yapı İmkanları

Plankote Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı

İskan Ruhsatı

 

 Katılım Payı:

(13.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda alınan kararlara göre) Parsel cephelerine göre alınan katılım payı birim fiyatı arttırılmamıştır. Ancak ruhsat durumuna göre farklı uygulanacaktır.

Hizmet Karşılıklarının Boş, İnşaat Halinde, Depo, İskan, Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınma Durumuna Göre Tespiti

M. Zeytinoğlu Bulvarı        : 2,51-TL/m

Bulvarlar                           : 1,63 -TL/m

Cadde                               : 1,13 -TL/m

Ancak, yukarıda parsel cephesine göre aylık birim fiyatlar;

 

İŞLETME DURUMU ZEYTİNOĞLU BULVARI BULVARLAR CADDE
NORMAL 1 1 1
KISMİ RUHSATLI 1,5 1,5 1,5
İŞYERİ A. RUHSATSIZ 3 3 3
ZAMANINDA RUHSAT ALMAYAN VEYA SÜRE UZATAN 2 2 2

 

çarpılarak uygulanır.

 

 

Bölgemiz kuruluşlarının ihtiyacı olan

 

DOĞALGAZ :

Doğalgaz satış fiyatı BOTAŞ Sanayi Serbest Tüketici satış tarifesi uygulanır.

I. 2021 Haziran ayında gerçekleşen fiyatlar aşağıdaki gibidir.

   Doğalgaz Bedeli OSB ( TL/sm³)         : 1,520624

   Doğalgaz Bedeli İMİŞEHİR( TL/sm³)  : 1,707677

   Bu fiyatlara ÖTV ve Taşıma Bedeli Dahildir.

 

II. 2021 Temmuz ayındaki uygulanacak fiyat tarifesi:

   Doğalgaz Bedeli ( TL/sm³)  : 1,783354

   Bu fiyatlara ÖTV ve Taşıma Bedeli Dahil değildir.
 
   Fiyatlandırmada doğal gazın 9.155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.

 

 

SU:

Bölgemiz kaynaklarından sağlanmakta olup,

(13.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda alınan kararlara göre) 

Satış fiyatlarımız;

Tüketim Aralığı                               Fiyat                                 Ruhsatı Olmayan

0 m³              -  500 m³                    0,92 TL + KDV                   2,76 TL + KDV

500 m³          -  5000 m³                  0,81 TL + KDV                   2,43 TL + KDV

5000 m³        -  20000 m³                0,75 TL + KDV                   2,25 TL + KDV

20000 m³       - 40000 m³                0,71 TL + KDV                   2,13 TL + KDV

40000 m³       - +                             0,70 TL + KDV                   2,10 TL + KDV

Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedel tahsil edilir

 

(13.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan kararlara göre)

ATIKSU:

                                                                                             Ruhsatı Olmayan

KUSUP                                        0,86 TL+ KDV                      2,58 TL + KDV

Kirlilik Önleme Payı                     KÖP=(Q)*(ABF)*(KD)            
Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedel tahsil edilir        
ABF ( Atık Su Birim Fiyatı ) 1.18 TL/m³+KDV            
( Q ) Aylık Atıksu Miktarı - Debi, Abonenin ilgili ay için belirlenen atıksu miktarı ( m³)      
(KD) Kirlilik Derecesi Toplamı - KD hesabında çıkan değer 6'yı aşması halinde 6 KD olarak uygulanır. Bu değer Atıksu Arıtma tesisinin
işletme maliyetlerinin artması veya azalması halinde Yönetim Kurulu tarafınca değiştirilebilir.

 

ELEKTRİK:

EOSB'de 2021 Haziran ayında gerçekleşen fiyatlar aşağıdaki gibidir.

Elektrik ( TL/Kwh ) : 0,546098

Dağıtım Bedeli ( TL/Kwh ) : 0.025883

İletim Sistemi Kull Bed. ( TL/Kwh ) : 0.027681

Yekdem Bedeli (TL/kwh): 0.003064

 

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle elektrik tedarik maliyetlerimizdeki değişiklik sebebiyle OSB elektrik satış tarifesi revize edilmiştir. Tarife detayları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Aktif Enerji Bedeli:

[(PTF eosb +YEKDEM) x1,011] TL/kWh

Reaktif Enerji Bedeli:

0,355085 TL/KVArh

Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Tek Terimli ):

0,025883 TL/kWh

Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli):

0,023433 TL/kWh

Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Bedeli):

1,735218 TL/kW/Ay

Tüketiciler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Aşım B.):

3,470436 TL/kW/Ay

İletim Sistem Kullanım Bedeli:

0,029000 TL/kWh

1-PTF_eosb: EPİAŞ bünyesindeki gün öncesi piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının OSB’nin saatlik çekişleri ile ağırlıklandınlması ile oluşan fiyatı ifade eder.

2-YEKDEM: Fatura dönemine konu ay için EPİAŞ tarafından açıklanan gerçekleşen YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) birim bedelidir.

3-İletim Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli için 0,029TL/kWh yaklaşık bir rakam olup bilgi amaçlı gösterge olarak verilmiştir. Bu rakam TEİAŞ'ın aylık tahakkuk eden fatura meblağına ve aylık EOSB toplam tüketimine göre değişiklik gösterecektir.

 

*Emreamade Kapasite Bedeli :

1,923165 TL/kW/Ay

*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Tek Terimli):

0,006546 TL/kWh

*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli):

0,004826 TL/kWh

*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Bedeli):

1,238214 TL/kW/Ay

*Üreticiler için Dağıtım Bedeli (Çift Terimli Güç Aşım Bed.):

2,476428 TL/kW/Ay

* Sadece elektrik üretimi yapan katılımcılara uygulanan bedellerdir.

 

Elektrik alış ve satış fiyatlarımız ilgili aydaki piyasa takas fiyatlarına ve Yekdem bedellerine bağlı olarak değişkenlik gösterecek ve her ayın elektrik satış fiyatı değişken olacaktır. Aktif enerji birim satışımız tablodaki formüle göre hesap edilerek fatura edilecektir.

 

Fon, Pay ve Vergiler, Dağıtım Bedeli ve TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli aktif enerji satış birim fiyatına ayrıca ilave edilecektir. Geçerli Sanayi Sicil belgelerini İdaremize sunan abonelerden ilgili mevzuat gereği %2 oranındaki TRT payı alınmamaktadır.

 

EPDK'nın Ulusal Elektrik Satış Tarifelerinde değişiklik yapması veya tedarik maliyetlerimizin değişmesi durumunda OSB'nin enerji satış tarifelerini revize etme hakkı saklıdır.

 

 

 

ÇEVRE

1- Bölgemizde Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına Nisan 2007'de başlanmıştır. 70.000 m² alanda kurulan tesis 18.000 m³/gün (I.Kademe) ile çalışmaya başlamış 2018 yılında kapasite arttırılarak 36.000 m³/gün kapasiteye çıkartılmıştır. Ayrıca 2017 yılında Çamur Kurutma Tesis de devreye alınmıştır.

2- Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıkları olan işletmeler, atıklarını Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermektedir.

3-Bölgemizde çevre yönetim sistemi çalışmaları kapsamında;

Su Kirliliğinin kontrolü açısından: Bölgemiz evsel/endüstriyel atıksuları Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Atıksu Arıtma tesisine deşarj edilmektedir. Bölgemiz Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarında bölgemiz atıksuları kontrol edilmektedir.

Hava Kirliliğinin Kontrolü açısından: Bölgemiz genelinde doğalgaz kullanıldığı için, hava kirliliği ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamaktadır. EOSB Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında İşletmeler kontrol edilmektedir.

Katı atıklar açısından: İşletmeler evsel atıklarını Belediye Çöplüğüne göndermekte, geri kazanılabilir olanları ise geri kazanım tesislerine göndermektedir. EOSB Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kontroller yapılmaktadır.

Tehlikeli atıklar/maddeler: Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıklar, üretici firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Gürültü kirliliği: EOSB genelinde önemli gürültü sorunu yaşanmamakla birlikte, Firmalar gürültü kontrolü yönetmeliğine göre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

 

 

Destek Hizmetleri

İtfaiye, Ambulans, Spor Tesisleri (tenis, voleybol, basketbol, restoran),

arızalara anında müdahale eden bakım ekipleri.

 

EOSB Yangın Eğitim Broşürü

EOSB İtfaiye Ders Notu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yukarıda sayılan özellikleriyle ülkemizin çevreye saygılı, her türlü alt yapısı hazır, sosyal ve sportif tesisleriyle örnek bir sanayi alanıdır.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı